Elektron xidmətlər sistemi

Elektron xidmətlərin siyahısı

 

İcazə

İcazələrin verilməsi üçün müraciətin və sənədlərin qəbulu

DAHA ƏTRAFLI

Gəmi qeydiyyatı

Kiçik həcmli gəmilərin dövlət qeydiyyatının aparılması üçün müraciətin və sənədlərin qəbulu

DAHA ƏTRAFLI
 

Banka getmədən, anında ödəniş

Göstərilən xidmətlərə görə dövlət rüsumlarının, xidmət haqlarının və cərimələrin ödənişi

Ödəmələr

0

Müraciətlər

0

Tranzaksiyalar

0

İstifadəçilər

0

Normativ hüquqi baza

Azərbaycan Respublikası Fövqəladə Hallar Nazirliyi tərəfindən xüsusi icazələrin verilməsi üçün e-müraciət və sənədlərin qəbulu üzrə inzibati reqlament


"Mərkəzi icra hakimiyyəti orqanları tərəfindən konkret sahələr üzrə elektron xidmətlər göstərilməsi Qaydaları"nın və "Elektron xidmət növlərinin Siyahısı"nın təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı


Azərbaycan Respublikası Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Kiçik Həcmli Gəmilər üzrə Dövlət Müfəttişliyi tərəfindən gəmilərin dövlət qeydiyyatının aparılması üçün e-müraciət və sənədlərin qəbulu üzrə inzibati reqlament


Dövlət orqanlarının elektron xidmətlər göstərməsinin təşkili sahəsində bəzi tədbirlər haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı


"Dövlət standartlarına uyğun olaraq, I və II məsuliyyət səviyyəli bina və qurğuların mühəndis-axtarış işlərinin Siyahısı"nın, "Dövlət standartlarına uyğun olaraq, I və II məsuliyyət səviyyəli bina və qurğuların layihələndirilməsi üzrə işlərin Siyahısı"nın və "Dövlət standartlarına uyğun olaraq I və II məsuliyyət səviyyəli bina və qurğuların tikinti-quraşdırma işlərinin Siyahısı"nın təsdiq edilməsi


Kiçik həcmli gəmilərin dövlət qeydiyyatı Qaydaları


"İonlaşdırıcı şüa mənbələrindən istifadə ilə əlaqədar elmi-tədqiqat və təcrübi-konstruktor işlərinə xüsusi icazə verilməsi Qaydaları"nın, "İonlaşdırıcı şüa mənbələri hesab edilən qurğuların, radioaktiv maddələrin saxlanma məntəqələrinin, radioaktiv tullantılar anbarlarının layihələşdirilməsi, hazırlanması, yerləşdirilməsi, inşası, istismarı və istismardan çıxarılmasına xüsusi icazə verilməsi Qaydaları"nın, "İonlaşdırıcı şüa mənbələri hesab edilən qurğular, radioaktiv maddələrin saxlanma məntəqələri və radioaktiv tullantılar anbarları üçün texnoloji avadanlığın, radiasiya təhlükəsizliyi vasitələrinin layihələşdirilməsi və hazırlanmasına xüsusi icazə verilməsi Qaydaları"nın və "Radioaktiv maddələrin hasilatı, istehsalı, emalı, nəqli və həmin maddələrdən istifadə ilə əlaqədar işlərə xüsusi icazə verilməsi Qaydaları"nın təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin Qərarı


Fəaliyyət növlərinin xüsusiyyətindən asılı olaraq xüsusi razılıq (lisenziya) verilməsi üçün tələb olunan əlavə şərtlər barədə Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin Qərarı


Bəzi fəaliyyət növlərinə xüsusi razılıq (lisenziya) verilməsi qaydalarının təkmilləşdirilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı


Dövlət rüsumu haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu


“Əhalinin radiasiya təhlükəsizliyi haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı


Əhalinin radiasiya təhlükəsizliyi haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu