Onlayn ödəmə
Elektron xidmətlərin siyahısı
 
Xüsusi razılıqların (lisenziyaların) verilməsi üçün müraciətin və sənədlərin qəbulu
 
Xüsusi icazələrin verilməsi üçün müraciətin və sənədlərin qəbulu
 
Kiçik Həcmli Gəmilər üzrə Dövlət Müfəttişliyi tərəfindən gəmilərin dövlət qeydiyyatının aparılması üçün müraciətin və sənədlərin qəbulu